Audit team, spol. s r.o.

Účtovnícke práce
Vedenie podvojného účtovníctva - mesačné spracovanie

Cena účtovníckych prác je stanovená za položku (nie účtovný doklad). V cene je zahrnuté:

  • mesačné zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov (cena nezahŕňa vedenie predpísanej skladovej evidencie)
  • vytlačenie mesačnej hlavnej knihy
  • spracovanie mesačných výsledkov hospodárenia
  • spracovanie podkladu pre mesačné, resp. štvrťročné priznanie k DPH
  • spracovanie mesačných, resp. štvrťročných štatistických výkazov SŠÚ
  • zostavenie účtovnej uzávierky v súlade s platnými predpismi, t. j. zaúčtovania koncoročných účtovných operácií a vykonanie dokladovej inventarizácie majetku a záväzkov účtovnej jednotky
Vedenie jednoduchého účtovníctva

Cena vedenia účtovníctva je za jeden riadok peňažného denníka. V cene je zahrnuté:

  • zaúčtovanie všetkých účtovných operácií
  • vypracovanie knihy došlých a vyšlých faktúr
  • tlač peňažného denníka
  • zostavenie účtovnej uzávierky v súlade s platnými predpismi, t. j. zaúčtovania koncoročných účtovných operácií a vykonanie dokladovej inventarizácie majetku a záväzkov