Audit team, spol. s r.o.

Majitelia spoločnosti

Majitelia spoločnosti overili svoje teoretické vedomosti v odbornej praxi v oblasti účtovníctva, daní a ekonomiky podniku v predchádzajúcich zamestnaniach. V roku 1997 založili firmu Audit team.

Firemná filozofia je postavená na odbornosti, profesionalite, flexibilnosti, individuálnom prístupe ku každému klientovi a diskrétnosti. Za dodržiavanie a rozvíjanie týchto zásad sú zodpovední všetci členovia firemného tímu, za ktorých si Vám dovolíme predstaviť Miriam Lehockú a Alžbetu Daňovú. Pri vykonávaní našej činnosti venujeme pozornosť aj daňovým otázkam.

Miriam Lehocká (1964) ukončila Vysokú školu ekonomickú v Bratislave v roku 1991. V roku 2001 absolvovala skúšky audítorov a bola zapísaná do zoznamu audítorov Slovenskej komory audítorov pod evidenčným číslom 840.

Alžbeta Daňová (1963) ukončila Vysokú školu ekonomickú v Bratislave v roku 1986. V roku 1994 absolvovala skúšky audítorov a bola zapísaná do zoznamu audítorov Slovenskej komory audítorov pod evidenčným číslom 584.

Problémy, ktoré v praxi riešime si vyžadujú neustále vzdelávanie všetkých členov tímu, ktoré zabezpečujeme účasťou na odborných školeniach a prednáškach.