Audit team, spol. s r.o.

Klienti

Systémový prístup a vzájomné súvislosti v podnikateľských aktivitách v Slovenskej republike nám umožňujú poskytovať služby spoločnostiam veľkým, aj malým, podnikajúcim v priemyselnej výrobe, stavebnej výrobe, alebo obchodujúcich s cennými papiermi. Na ilustráciu uvádzame vybranú vzorku spoločností, ktoré využívali a využívajú naše služby:

podnikateľské subjekty:

  • spoločnosti zaoberajúce sa veľkoobchodom a maloobchodom
  • spoločnosti zaoberajúce sa projekčnou a dodávateľskou činnosťou
  • spoločnosti zaoberajúce sa stavebnou činnosťou
  • spoločnosti zaoberajúce sa výrobou
  • obchodníci s cennými papiermi
nepodnikateľské subjekty:
  • investičná spoločnosť
  • občianske združenie
  • neinvestičný fond