Audit team, spol. s r.o.

Spracovanie príjmov zo závislej činnosti (mzdy)

Cena spracovania miezd:

 • za 1 pracovníka v trvalom pracovnom pomere
 • za 1 pracovníka pracujúceho na základe dohody v zmysle zákonníka práce
 • ročné zúčtovania dane zamestnancom firmám, ktorým nevedieme účtovníctvo
 • cena je stanovená paušálnou sumou.

V cene je zahrnuté:

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti pre pracovníkov, resp. spracovanie "Potvrdenia o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti"
 • spracovanie mesačných výkazov pre jednotlivé poisťovne
 • zasielanie elektronických výkazov do poisťovní
 • spracovanie prevodných príkazov do jednotlivých poisťovní (aj v elektornickej podobe), na daňový úrad, pre zamestnancov
 • spracovanie "potvrdenia o dĺžke zamestnania" a "potvrdenia o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti" pri ukončení pracovného pomeru v priebehu kalendárneho roka
 • spracovanie akéhokoľvek iného zamestnancom, príp. zamestnávateľom požadovaného potvrdenia (zamestnanec žiada pôžičku, prípadne ide ručiť...) do 2 dní od požiadania
 • spracovanie štatistických výkazov SŠÚ